Varustame endiselt ravimitega inimesi, kes põevad diabeeti ja teisi raskeid kroonilisi haigusi, hoiame oma töötajate tervist ning rakendame abinõusid, et toetada arste ja õdesid võitluses COVID-19-ga.

Pandeemia muutudes kerkivad esile uued küsimused ja murekohad ning soovime hoida teid kursis värskeima teabega meie ravimite tarne kohta, edastada vastuseid inimestele, kes neid manustavad, ja anda teada, kuidas saab meiega ühendust.

Praegu ei esine meil mitte mingisuguseid tarneprobleeme. Oleme sellisteks olukordadeks hästi valmistunud ja meie ladustamispõhimõtted tagavad varustatuse pikaks ajaks.

See on väga tähtis, sest pakume elutähtsaid ravimeid, mille peale loodavad iga päev patsiendid kõikjal maailmas.

Oleme kindlad, et tervishoiuasutused ja apteegid teevad oma parima, et tagada COVID-19 pandeemia ajal oluliste ravimite kättesaadavus, ning kinnitame teile, et meie laovarud on praegu igati tavapärasel tasemel. Jälgides pidevalt olukorda, edastame teile ajakohastatud teavet.

Kontaktid

Kui teil endal või teie lähedasel on diabeet, rasvumus või mõni muu raske krooniline haigus, pole kahtlustki, et võite tunda muret. Kuna paljudel meist tuleb viibida koduseinte vahel, on tekkinud palju küsimusi nii füüsilise kui ka vaimse heaolu kohta. Soovime jagada teiega nõuandeid ja soovitusi, millest on teile loodetavasti kasu.

Diabeet ja COVID-19

Rasvumus ja COVID-19

Et kaitsta oma töötajate tervist ja ohutust, järgime kohalike tervishoiuasutuste nõuandeid ning suuniseid. Mõnes riigis ja kogukonnas, kus nakkusoht on endiselt suur, oleme palunud töötajatel teha kodust kaugtööd.

Neis erakorralistes tingimustes aitame töötajatel püsida aktiivsed, töötada ergonoomilistes kodustes oludes ja kohaneda digitaalsete töölahendustega.

Rakendame abinõusid tootmiskohtades töötajate ohutuse tagamiseks ja võimaluste loomiseks, et nad saaksid tööl viibides hoida soovitatud suhtlemisdistantsi. Oleme palunud tulla kohale ainult neil, kes ei kuulu COVID-19 riskirühma.

Jätkame juba alustatud kliiniliste uuringutega ja suuri viivitusi ei ole oodata ka neis, mis on juba lõpusirgel. Praeguses olukorras hoiame tihedat sidet uuringuspetsialistidega kogu maailmas ja tugineme nende hinnangule selle kohta, kas katsealuste värbamise peaks ajutiselt katkestama ja kas patsiendivisiidid meditsiinikeskustesse oleks tarvis viia miinimumini, et need langeksid kokku tavavisiidiga.

Samuti oleme täheldanud, et aina keerulisem on teha uuringute järelkontrolli ning teeme koostööd asjakohaste uuringukeskuste ja -spetsialistide ning ametiasutustega, et leida igas olukorras parim lahendus. Arvestades tervishoiusüsteemi praeguse koormusega, ei alustata uusi uuringuid.

Novo Nordisk toetab tervishoiuasutuste pingutusi asjassepuutuvates valdkondades mitme algatusega, muuhulgas tehes annetusi, andes toorainet käte desinfitseerimisvahendite tootmiseks ja kasutades oma laboreid COVID-19 testide tegemiseks.

Jälgime hoolikalt üleilmset olukorda tagamaks, et vajaduse korral oleme valmis võtma asjakohaseid meetmeid.

Oleme kursis, et mõnes riigis püüavad tervishoiuasutused ja apteegid teha oma parima tagamaks, et ravimid on alati kättesaadavad neile, kes neid vajavad, kuid kinnitame, et meie laovarud on praegu igati tavapärasel tasemel.

See tähendab, et võidakse piirata ravimi kogust või seadmete arvu, mis on patsientidele korraga kättesaadav. Tähtis on osta ravimeid nagu tavaliselt, et kõigile, kes põevad diabeeti või muid kroonilisi haigusi, oleksid vajalikud ravimid kättesaadavad.

Hoiame tihedat sidet oma partnerite, sh tervishoiuasutuste ja apteekidega, et olla kursis nende laovarudega.

Kuigi olukord muutub pidevalt, ei esine meil praegu mitte mingisuguseid tarnehäireid. Oleme sellisteks olukordadeks hästi valmistunud ja meie ladustamispõhimõtted tagavad varustatuse pikaks ajaks. See on väga tähtis, sest patsiendid kõikjal maailmas loodavad iga päev meie ravimite peale.

Novo Nordisk'is on kliiniliste uuringute läbiviimisel meie prioriteetideks patsiendi ohutus ja kliiniliste uuringute terviklikkus. Me jätkame kõiki oma juba algatatud kliinilisi uuringuid ja me ei oota märkimisväärseid viivitusi nendes, mis on peaaegu lõpule viidud.

Praeguses olukorras oleme tihedas dialoogis uuringuuurijatega üle kogu maailma ja me toetume nende otsusele peatada kõik käimasolevad uuringuvärbamised ja minimeerida patsiendi külastusi kohtadesse, et need ühtiksid regulaarsete meditsiiniliste visiitidega.

Samuti täheldame, et uuringu järelmeetmed on üha raskemad ning me teeme koostööd asjakohaste uurimispaikade, uurijate ja ametiasutustega, et leida olukorras parimad lahendused. Tervishoiusüsteemi praeguse pinge kajastamiseks uusi uuringuid ei alustata.

Oma töötajate tervise ja ohutuse kaitsmiseks järgime kohalike tervishoiuasutuste nõuandeid ja suuniseid, et tagada ohutud töötingimused.

Aitame töötajatel, kes teevad endiselt kaugtööd, püsida aktiivsed, töötada ergonoomilistes kodustes oludes ja kohaneda digitaalsete töölahendustega.

Rakendame abinõusid tootmiskohtades ohutute töötingimuste tagamiseks ja võimaluste loomiseks, et töötajad saaksid tööl viibides hoida soovitatud suhtlemisdistantsi. Oleme palunud tulla kohale ainult neil, kes ei kuulu COVID-19 riskirühma.

Kui teil on küsimusi või probleeme seoses meie ravimite kättesaadavuse või taskukohasusega COVID-19 pandeemia tingimustes, võtke ühendust meie esindusega oma riigis.

Klõpsake siin, et tutvuda meie esindustega eri riikides

Oleme kursis COVID-19 üleilmse pandeemia mõjuga inimeste eludele maailma eri paigus ning kuigi diabeeti ja/või rasvumust põdevate inimeste tõenäosus nakatuda COVID-19-ga ei ole suurem kui muu elanikkonna seas, võib COVID-19 põhjustada raskemaid sümptomeid ja tüsistusi neil inimestel, kellel on diabeet, rasvumus või nendega seotud tüsistused, näiteks südame- ja veresoonkonnahaigused.

Praegu ei ole tõendeid, et rasvumusega inimestel on suurem oht nakatuda COVID-19-ga. Tõendid näitavad, et tavalise hooajalise gripi korral on rasvumusega inimestel, kelle kehamassiindeks on vähemalt 40 kg/m2, suurem oht raskete tüsistuste tekkimiseks. USA Haiguste Tõrje ja Kontrolli Keskus ning Ühendkuningriigi Terviseamet on arvanud tugeva rasvumusega (kehamassiindeks vähemalt 40 kg/m2) inimesed nende hulka, kellel on COVID-19 tagajärjel suurem risk raskete tüsistuste tekkimiseks.

Kui diabeet on hästi kontrolli all, on oht raskeks haigestumiseks COVID‑19 tõttu umbes sama suur kui ülejäänud elanikkonna seas.

Et pakkuda pandeemia ajal ka edaspidi abi diabeeti ja rasvumust põdevatele inimestele, saate lisateavet ning tuge alltoodud veebiplatvormidest.

Diabeet: Diabetes What’s Next®

Rasvumus: Truth About Weight®

 

Risk on ühesugune nii 1. kui ka 2. tüüpi diabeeti põdevatel inimestel. Neil, kes põevad 1. tüüpi diabeeti, on viirusnakkuse korral suurem oht diabeetilise ketoatsidoosi tekkimiseks.

Üleilmse COVID-19 pandeemia tingimustes oleme tunnistajaks sellele, milline on haiguse mõju inimeste, sh diabeetikute elukvaliteedile maailma eri paigus. Diabeetikutel peaks alati olema käepärast alltoodu.

 • Oma raviarsti kontaktandmed.
 • Piisav varu ravimeid ja abivahendeid vere glükoosisisalduse jälgimiseks kodustes tingimustes.
 • Piisav varu lihtsaid süsivesikuid, nagu karastusjoogid, mesi, moosid ning lutsu- ja pulgakommid, mis aitavad hoida veresuhkrusisalduse normaalsena, kui tekib selle vähenemise oht või kui inimene on liiga haige, et süüa.
 • Glükagoon ja ketoonide testribad juhuks, kui glükeemiline kontroll on kehv (vere glükoosisisaldus on liiga suur või väike).

Samuti peaksid diabeetikud olema tähelepanelikud järgmiste ohumärkide suhtes: hingamisraskused või õhupuudus, pidev valu või survetunne rinnus, segasusseisund või raskused püsti tõusmisel, sinakad huuled või nägu.

COVID‑19 sümptomite või nende kahtluse korral peavad diabeetikud järgima kohalike ametiasutuste soovitusi. Mõnes riigis palutakse patsientidel pöörduda viivitamata arsti poole. Samas ei soovitata minna otse haiglasse, et vältida viiruse levitamist ja anda tervishoiutöötajatele võimalus korraldada vastuvõtt eelisjärjekorras.

Helistage haiglasse/arstile ja edastage alltoodud teave.

 • Sümptomid
 • Glükoosi- ja ketooninäidud (kui on olemas)
 • Ülevaade vedelikutarbimisest

Järgige ravimite kasutamisel oma ravimeeskonna nõuandeid. Jooge piisavalt vett ja hoidke käepärast magustamata jooke. Harjutage end sööma vähem, kuid sagedamini.

Viirusega nakatunud diabeetikud võivad haiguskulu jooksul märgata glükeemilise kontrolli halvenemist. Patsiendid peavad diabeedi dekompensatsiooni parandamiseks järgima haiguspäeva suuniseid.

Järgige alati kohalike ametiasutuste nõuandeid. Ameerika Diabeediliit (ADA) soovitab neil patsientidel rakendada alltoodud abinõusid.

 •  Järgige arsti (või diabeedimeeskonna) nõuandeid diabeediravimite ja vere glükoosisisalduse jälgimise kohta.
 • Olge tähelepanelik hüperglükeemia märkide suhtes (tavalisest sagedam urineerimine, iseäranis öösel, suur janu, peavalu, väsimus ja letargia).
 • Kontrollige vere glükoosisisaldust korrapäraselt nii päeval kui ka öösel (tavaliselt iga 2–3 tunni tagant).
 • Jooge piisavalt vett.
 • Kui vere glükoosisisaldus on väiksem kui 70 mg/dl (3,9 mmol/l) või allapoole sihtvahemikku, sööge 15 grammi lihtsaid ja kergesti seeditavaid süsivesikuid (nt mesi, moosid, lutsu- ja pulgakommid, mahlad ja karastusjoogid). Vere glükoosisisaldust peab kontrollima iga 15 minuti järel veendumaks, et see ei suurene.
 • Ketoonide sisaldust peab kontrollima, kui vere glükoosisisaldus on kaks korda järjest suurem kui 240 mg/dl (13,3 mmol/l). Võtke viivitamata arstiga ühendust, kui ketoonide sisaldus on keskmine või suur (ja kui teil on soovitatud seda teha ka ketoonijääkide või väikse sisalduse korral).
 • Kontrollige näitu sõrmeotsaverest veendumaks, et CGM-anduri antud tulemus on täpne, sest seda võib vahel mõjutada atsetaminofeen (paratsetamool).
 • Peske käed ja puhastage süste- või infusioonikohad ning torkehaavaga sõrmeotsad seebi ja vee või alkoholiga.
 • Piirake füüsilist aktiivsust, kui veresuhkrusisaldus on üle 250 mg/dl ja ketoonide sisaldus on keskmine või suur.

Lisajuhiseid leiate siin USA Haiguste Tõrje ja Kontrolli Keskuse „Gripi ja haiguspäevade suunistest“.

Jätkame pühendunud tegutsemist patsientide ja kogukondade heaks ning keskendume sellel keerulisel perioodil oma töötajate ja patsientide tervise kaitsmisele.

Üleilmse COVID-19 pandeemia tingimustes oleme tunnistajaks sellele, milline on selle mõju inimeste, sh rasvumuse põdejate elukvaliteedile maailma eri paigus.

Inimesed ei peaks katkestama ravi, mida nad saavad (sh rasvumusvastaste ravimitega), vaid arutama seda esmalt oma arstiga ja järgima kohalike tervishoiuasutuste suuniseid.

Rasvumusega inimesed peavad püsima füüsiliselt aktiivsed, järgides kohalike tervishoiuasutuste suuniseid ja suhtlemisdistantsi hoidmise nõudeid.

Mis puutub üldistesse nõuannetesse füüsilise aktiivsuse ja tervisliku toitumise kohta COVID-19 kriisi tingimustes, soovitame rasvumusega inimestel järgida kvalifitseeritud tervishoiutöötajate ja erialaliitude suuniseid.

Üleilmse COVID-19 pandeemia tingimustes oleme tunnistajaks sellele, milline on selle mõju inimeste, sh rasvumuse põdejate elukvaliteedile maailma eri paigus. COVID-19 sümptomite kahtluse korral soovitatakse rasvumusega inimestel järgida Maailma Terviseorganisatsiooni ja kohalike ametiasutuste juhiseid.

Inimesed ei peaks katkestama ravi, mida nad saavad (sh rasvumusvastaste ravimitega), vaid arutama seda esmalt oma arstiga ja järgima kohalike tervishoiuasutuste suuniseid.

Jätkame pühendunud tegutsemist patsientide ja kogukondade heaks ning keskendume sellel keerulisel perioodil oma töötajate ja patsientide tervise kaitsmisele.

Kõik peavad järgima samu soovitusi, mille on väljastanud avalikud tervishoiuasutused, et vähendada kokkupuudet viirusega, sh sage ja põhjalik kätepesu vähemalt 20 sekundit, elementaarsete hügieeninõuete järgimine ja kokkupuute vältimine kõigiga, kes võivad olla haiged.

Pakume endiselt tuge patsientidele kogu maailmas. Praegu ei esine meil mitte mingisuguseid tarneprobleeme ja meie laovarud on tavapärasel tasemel. Oleme sellisteks olukordadeks hästi valmistunud ja meie ladustamispõhimõtted tagavad varustatuse pikaks ajaks. See on väga tähtis, sest pakume olulisi ravimeid, mille peale loodavad iga päev patsiendid kõikjal maailmas.

Üleilmse olukorra muutudes on meie kindel eesmärk tagada, et patsientidele oleks tagatud juurdepääs neile vajalikele ravimitele.

Novo Nordisk võtab oma vastutust üleilmse tervishoiu eest ja panust sellesse väga tõsiselt ning pakub õigel ajal tuge ja vahendeid, et aidata ühiselt võidelda COVID-19-ga.

Siit lehelt leiate ka edaspidi ajakohastatud teavet.

Praegu ei ole andmeid, mis näitaksid, et meie ravimite (nt GLP-1 retseptori agonistid või insuliinid) manustamine mõjutaks kuidagi diabeedi või rasvumusega inimesi, kes on saanud COVID-19 nakkuse.

COVID-19 pandeemiast tingitud tervishoiukriisi tingimustes on meie jaoks esikohal patsientide tervis ja heaolu.

Me võtame oma vastutust üleilmse tervishoiu eest ja panust sellesse väga tõsiselt ning pakume õigel ajal tuge ja vahendeid, et aidata ühiselt võidelda COVID-19-ga.

Siit lehelt leiate ka edaspidi ajakohastatud teavet.

Selle aluseks on üldine haigusteadlikkus ja seda ei peaks võtma meditsiinilise nõuandena. Kui teil tekivad COVID-19 sümptomid või teil on küsimusi, kahtlusi või probleeme, võtke ühendust oma arstiga. Järgige alati kohalike ametiasutuste nõuandeid.

Koostades vastuseid korduma kippuvatele küsimustele diabeedi ja rasvumusega inimeste jaoks, lähtusime alltoodud allikatest.