Olivia Aka Elevandiluurannikult osaleb meie programmis „Changing Diabetes® in Children“

MEIST

Võitlus diabeediga

Võitlus diabeediga on meie jaoks sotsiaalse vastutuse keskmes.

Olivia Aka Elevandiluurannikult osaleb meie programmis „Changing Diabetes® in Children“

Võitlus diabeediga

Meie sotsiaalse vastutuse strateegias on sätestatud kaugeleulatuvad eesmärgid alltoodud kolmes väga tähtsas valdkonnas, et aidata parandada üksikisikute ja rahvatervist.

  • Ennetada 2. tüüpi diabeedi ja rasvumuse esinemissageduse suurenemist.
  • Teha taskukohane arstiabi kõigis riikides kättesaadavaks ka ebasoodsas olukorras patsientidele.
  • Liikuda inimeste elukvaliteedi parandamiseks uuenduste esirinnas.

Praegu põeb maailmas diabeeti iga 11. inimene ja prognoositakse, et 2045. aastaks on see haigus juba igal üheksandal elanikul.

Diabeet on tervishoiusüsteemidele suureks koormaks ja meie kindel eesmärk on selle haiguse ennetamiseks ning ravimiseks teha koostööd tervishoiuasutuste ja teiste partneritega riikides, kus me tegutseme.

Esimesed sammud meie diabeedivastases strateegias

Iga samm aitab muuta elusid

Mitte ükski laps ei peaks surema 1. tüüpi diabeedi tõttu

Laiendame oma programmi „Changing Diabetes® in Children“ ulatust, et kaasata 2030. aastaks 100 000 1. tüüpi diabeeti põdevat last. Oleme selle programmi raames aidanud praeguseks juba rohkem kui 25 000-t 1. tüüpi diabeeti põdevat ebasoodsas olukorras last, tehes neile kättesaadavaks arstiabi ja elupäästvad ravimid.

Humaaninsuliini taskukohasuse tagamine väikese ja keskmise sissetulekuga riikides

Langetame 76-s väikese ja keskmise sissetulekuga riigis humaaninsuliini viaali maksimumhinda 4 USA dollarilt 3 USA dollarile. See aitab suurel määral saavutada eesmärki insuliini kättesaadavuse tagamiseks: nii tugevdame oma pingutusi selle nimel, et odav insuliin jõuaks ka nendeni, kes on eriti ebasoodsas olukorras.

Parem arstiabi ebasoodsas olukorras elanikkonnarühmadele

Pikendame oma partnerlusprogrammi Rahvusvahelise Punase Risti Komitee ja Taani Punase Ristiga 2023. aastani ning annetame nende heaks 15 miljonit Taani krooni. Tänu ühistele jõupingutustele aitab see programm humanitaarkriiside ajal kõige ebasoodsamas olukorras olevaid patsiendirühmi.

Meie pingutused võitluseks diabeediga

Rahvas linnas kõnnib ringi.

2. tüüpi diabeedi ennetus linnades

Arvestades, et peaaegu kaks kolmandikku kõigist diabeetikutest elab linnapiirkondades, on linnadel keskne osa selle probleemi lahendamisel. Teeme koostööd rohkem kui 25 linnaga, et võidelda 2. tüüpi diabeedi esinemissageduse kasvuga linnakeskkonnas.

Lapsed ja naine Bangalores, Indias, istusid maha.

Arstiabi tagamine 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele

Meie programm „Changing Diabetes® in Children“ tagab väikese ja keskmise sissetulekuga riikides arstiabi ning elupäästva insuliini lastele, kellel on 1. tüüpi diabeet. Tehes koostööd partnerorganisatsioonidega, oleme selleks asutanud 14 riigis 208 kliinikut.

Trepid sees rongijaama

Koostöö UNICEF-iga

Kogu maailmas on 40 miljonit ülekaalulist alla viieaastast last ja neid ohustab varase algusega 2. tüüpi diabeet. Me pingutame koos UNICEF-iga laste ülekaalulisuse ja rasvumuse ennetamiseks ning toetame sellele keskenduvaid algatusi.