Autoriõigused

Käesolev internetilehekülg ja selle sisu on Novo Nordisk A/S-i omand ning on kaitstud autoriõigusi kaitsvate seadustega. Leheküljel oleva informatsiooni allalaadimine on lubatud ainult isiklikel mitteärilistel eesmärkidel, selle sisu muuta või taasesitada on keelatud. Internetilehekülje kopeerimine või mistahes muul viisil kasutamine ei ole lubatud. Kõik sellel internetileheküljel esinevad kaubamärgid, teenusemärgid, tootenimetused ja tooted on rahvusvaheliselt kaitstud ning ilma Novo Nordisk A/S-i eelneva kirjaliku loata on nende kasutamine keelatud.