Soovime juhtida meedia tähelepanu asjaolule, et oleme retseptiravimeid turustav ravimifirma, kellel on kohustus järgida seadustega sätestatud õiguskorda retseptiravimitele kehtestatud reklaami nõuete osas. Kõigi meie turustatavate retseptiravimite reklaam üldsusele on keelatud. Me ei piira ajakirjandusvabadust, kuid peame omalt poolt kinni seadustega sätestatud kohustustest.

Novo Nordisk on pühendunud patsiendi ohutuse tagamisele.Oma kohustuse täitmiseks jälgime me pidevalt oma ravimitega seotud arenguid, edastades selle kohta ajakohast teavet pädevatele riigiasutustele, teadusringkondadele ja tervishoiutöötajatele.Kõiki Novo Nordisk’i Eestis turustatavaid ravimeid väljastatakse patsientidele apteekidest seaduslikult ainult tervishoiutöötaja poolt välja kirjutatud retsepti alusel. Tuletame meelde, et tervishoiutöötajad on ainsad, kes on seaduslikult volitatud välja kirjutama Novo Nordisk Estonia OÜ poolt Eestis turustatavaid ravimeid, mida turustame ainult ravimite käitlemise ja vahendamise tegevusluba omavate ettevõtete vahendusel. Lisaks on vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele retseptiravimi reklaam üldsusele keelatud ning ravimite jaemüük elanikele on lubatud ainult apteegis, sest vastasel korral ei saa garanteerida ravimite kvaliteeti, ohutust ja efektiivsust.

Novo Nordisk Estonia OÜ ei reklaami üldsusele ühtegi retsepti alusel väljastatavat ravimit, seda ka mitte sotsiaalmeedias. Sel põhjusel ning ka meie ravimite õigeks ja ohutuks kasutamiseks tuletame teile meelde vajadust järgida alati pakendi infolehes toodud teavet ja tervishoiutöötaja juhiseid, osta ravimeid ainult apteegist ja suhtuda kriitiliselt kogu sotsiaal- või mujal meedias avaldatud teabesse, kui see ei pärine kvalifitseeritud tervishoiutöötajalt.

Karjäärivõimalused

Siin on praegused vabad töökohad. Kui hetkel sobivat tööpakkumist ei ole, soovitame Teil luua tööagendi või kandidaadi profiili