Töötame välja ja arendame ravimeid ning viime need patsientideni

Peaaegu saja aasta vältel oleme lähtuvalt raskete krooniliste haigustega inimeste rahuldamata ravivajadustest töötanud välja uuenduslikke ravimeid ja manustamissüsteeme, näiteks insuliini pensüstleid.

Tänapäeval toovad meie ravimid kasu miljonitele inimestele, kes põevad diabeeti, rasvumust ning haruldasi vere- ja endokriinsüsteemihaigusi.

Kogu meie tegevus alates uurimislaboritest kuni tootmisrajatisteni on keskendunud sellele, et töötada välja uuenduslikke bioloogilisi ravimeid ja teha need kõikjal maailmas patsientidele kättesaadavaks.

Meie tähelepanu keskmes on rasked kroonilised haigused, mida põevad miljonid inimesed ja mis kuuluvad kõige pakilisemate üleilmsete tervishoiuprobleemide hulka.

Ühendades uuendusmeelsuse ja esmaklassilise äritegevuse, arvestame patsientidelt ja partneritelt kogutud teabega, et teha julged ideed teoks elupäästvate ja ennetavate ravimitena.

Teeme pikaajalisi investeeringuid uudsetesse raviviisidesse ja tehnoloogilistesse lahendustesse, sh tervistavasse ravisse tüvirakkudega, et edendada pidevalt meditsiiniseadmete ja digitaalsete tervishoiulahenduste arengut.

Kui kroonilist haigust põdevad inimesed ei saa korralikku ravi või jäetakse nad üldse ravita, võivad neil tekkida eluohtlikud tüsistused. Diabeedi korral võivad nendeks olla amputeerimine ja nägemiskadu ning vahel võivad tüsistused osutuda isegi eluohtlikuks.

Sageli on asjade seis kõige raskem ebasoodsas olukorras kogukondades ja väikese sissetulekuga riikides. Arstiabi maksumus ja sellele juurdepääs võivad olla üksikisikute, nende perede ning isegi kogu ühiskonna jaoks ülejõu käiv koorem.

Meie kaugeleulatuv eesmärk on teha taskukohane diabeediravi kättesaadavaks kõigile patsientidele kõigis riikides, iseäranis 1. tüüpi diabeeti põdevatele lastele, kes mõnes maailma piirkonnas seisavad ilma arstiabi ja ravimiteta silmitsi kindla surmaga.

Samuti investeerime krooniliste haiguste ennetusse. Meie eesmärk on 2045. aastaks hoida ära 100 miljoni inimese haigestumine 2. tüüpi diabeeti.

Lugege lähemalt, mida me diabeediga võitlemiseks teeme.

 

Raghu Ramaswamy ja Riyanka Dixit, Novo Nordisk (India).