Oleme rahvusvahelise haardega tervishoiuettevõte, mis asutati 1923. aastal ja mille peakontor asub Kopenhaageni lähistel Taanis.

Meie eesmärk on olla uuenduste eestvedaja, et saada võitu diabeedist ja teistest rasketest kroonilistest haigustest, nende hulgas rasvumusest ning haruldastest vere- ja endokriinsüsteemihaigustest.

Selleks tegutseme teaduslike läbimurrete esirinnas, teeme oma ravimid paremini kättesaadavaks ning pingutame, et ennetada ja ühel päeval üldse välja ravida haigusi, mille vastu pakume ravimeid.

Meie ettevõttes töötab kõikjal maailmas 80 harukontoris rohkem kui 64 000 inimest ja meie tooteid turustatakse 170 riigis.

Võime uhkusega öelda, et meie kui bioteadusettevõtte tegevust suunab ühine eesmärk töötada välja paremaid ravimeid kroonilisi haigusi põdevate inimeste jaoks.

Meie tegevusvaldkond areneb iseäranis hoogsalt. Meie teaduslik arusaam haigustest, mida aitame ravida, ja neid põdevatest inimestest, täieneb iga päevaga. Seega teame hästi, et see, millest täna piisas edu saavutamiseks, ei pruugi homme enam sama tulemust anda.

Tööandjana tunnistame vajadust katsetada ning püüelda mitmekesisuse ja kaasatuse poole, et aidata teha paremaid otsuseid, tagades, et arvestataks erisuguste vaatenurkadega.

Üheskoos suudame muuta elusid.

Me ei soovi rajada oma ettevõtte edu tõigale, et raskete krooniliste haiguste, näiteks 2. tüüpi diabeedi ja rasvumusega inimeste arv on kindlalt kasvamas.

Meile valmistavad meelehärmi kannatused ning raskused, millega kroonilisi haigusi põdevad inimesed peavad toime tulema. Mõnes riigis ohustavad inimesi rasked tüsistused, sest arstiabi või sellele juurdepääsu tagamine on lihtsalt sedavõrd kallis.

Meie kindel eesmärk on aidata ühiskondi võitluses diabeediga ja meil on selleks selge strateegia – kiirendada 2. tüüpi diabeedi ja rasvumuse ennetust ning teha taskukohane arstiabi kõigis riikides kättesaadavaks ka ebasoodsas olukorras patsientidele.

Meie edukuse mõõdupuu on pakutud lahendused ja neist kasu saavate inimeste ning kogukondade tervis ja heaolu.

Lugege lähemalt diabeedivastasest strateegiast.

Oleme esimene farmaatsiaettevõte, kes kasutab kõigis oma maailma eri paigus asuvates tootmisrajatistes ainult taastuvallikatest saadud elektrit. Oleme selle üle uhked, kuid püüdleme veelgi enama poole. 

Strateegia „Circular for Zero“ toel oleme asunud teekonnale, mille lõppsihiks on viia keskkonnamõju kõigis meie ärivaldkondades nullini.

Teeme aktiivselt koostööd tarnijatega, et vähendada keskkonnamõju tarneahela kõigis etappides, piirata CO2 heitkogust kõigis äri- ja transpordivaldkondades ning lahendada toodete olelusringi lõpuga seotud prügiprobleemid.

Tutvuge meie teekonnaga keskkonnamõju nullini viimiseks.

Teeme tihedat koostööd silmapaistvate ülikoolide ja biotehnoloogiaettevõtetega kogu maailmas, et toetada ja kiirendada uute ravimite väljatöötamist.

Otsime pidevalt uusi partnereid, kelle pädevus täiendab meie oma ja kellega meil on ühised huvid, ning jagame vabalt uudseid peptiidi- ja valguanalooge ning antikehasid prekliiniliste uuringute jaoks.

Anname teadmishimulistele ja pühendunud teadlastele kõikjal maailmas lihtsa ning tasuta juurdepääsu kvaliteetsetele ja põhjalikult kirjeldatud ühenditele.

Meie ajalugu ulatub tagasi 1923. aastasse, kui kaks väikest Taani ettevõtet hakkasid tootma uut murrangulist ravimit insuliini, mille kaks Kanada teadlast olid äsja avastanud.

Kui nad otsustasid viimaks 1989. aastal ühineda, sündiski Novo Nordisk – ettevõte, mis on sellest ajast peale kiirelt laienenud ning on tähtsal kohal diabeedi-, rasvumus-, hemofiilia- ja kasvuhormoonravi valdkonnas.

Novo Nordiski põhiväärtused kätkevad endas põhimõtteid, mis on kõigi meie otsuste alus. Need kirjeldavad, kes me oleme, kuidas me töötame ja millised on meie eesmärgid, ning annavad meie ettevõtte ja töötajate tegevusele selge suuna. Lõppkokkuvõttes on see lubadus, mille anname üksteisele – ja üle maailma miljonitele patsientidele, kes loodavad meie toodetele, et nautida täisväärtuslikku elu.

1923. aastal alustasid meie Taani päritolu asutajad võitlust diabeedirindel. Tänapäeval paistavad tuhanded meie töötajad üle maailma silma oma kire, pädevuse ja pühendumusega, tegutsedes uuenduste eestvedajatena, et saada võitu diabeedist ja teistest rasketest kroonilistest haigustest.

  • Meie eesmärk on olla teenäitaja kõigis ravivaldkondades, kus tegutseme.
  • Oleme eelkõige keskendunud eesmärgile töötada välja uuenduslikke bioloogilisi ravimeid ja teha need kõikjal maailmas patsientidele kättesaadavaks.
  • Tänu äritegevuse arendamisele ja konkurentsivõimeliste majandustulemuste saavutamisele saame aidata muuta patsientide elu paremaks, tagada aktsionäridele investeeringutasuvuse ja anda oma panuse kogukondade toetamisse.
  • Hoiame oma ärifilosoofias tasakaalus alltoodud kolme valdkonda – sotsiaalseid ning finants- ja keskkonnakaalutlusi.
  • Tegutseme avatult, ausalt, eesmärgikindlalt ja vastutustundlikult ning kohtleme kõiki lugupidavalt.
  • Pakume töötajatele võimalusi oma potentsiaali realiseerimiseks.
  • Me ei tee mitte kunagi järeleandmisi kvaliteedis ega ärieetikas.

Peame iga päev tegema keerulisi valikuid, hoides alati meeles, mis on pikas plaanis parim meie patsientidele, töötajatele ja aktsionäridele.

Need ongi meie tegevuse nurgakivid ja esindavad Novo Nordiski põhiväärtusi.

Lugege lähemalt tööst Novo Nordiskis.