Keskkonnaprobleemid ei ole eales olnud teravamad ja pakilisemad kui praegu.

Kasvav tarbimine, industrialiseerumine ja linnastumine ei ohusta mitte ainult meie elukeskkonna jätkusuutlikkust, vaid ka inimeste tervist kõikjal maailmas.

Igal aastal kasutame me ravimite tootmiseks miljardeid liitreid vett ning hiigelkogustes energiat ja ressursse. Meie CO2 heitkogus liigub tõusujoones, iseäranis transpordisektoris.

Edastame sadu miljoneid viaale ja pensüstleid neid vajavatele inimestele ning nõudlus meie elupäästvate ravimite järele aina kasvab. Meie tooted on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest, kuid pärast kasutamist satub suurem osa neist prügimäele.

Seepärast oleme paratamatult seotud mitme eriti suure keskkonnaprobleemiga, nagu kliimamuutused, vee- ja muude ressursside nappus, saaste ning plastijäätmed.

Et tegutseda teerajaja ja muutuste eestvedajana, oleme keskkonnaprobleemide lahendamiseks korrigeerinud julgelt ja põhjapanevalt kogu ettevõtte liikumiskurssi.

Nimelt rakendame uut keskkonnastrateegiat, mille abil püüame viia oma keskkonnamõju nulli.

See strateegia innustab meid leidma uusi mooduseid, kuidas töötada välja tooteid, mida saab uuesti ringlusse võtta või korduskasutada, kuidas kujundada ümber äritegevust tarbimise ja prügi vähendamiseks ning kuidas teha koostööd tarnijatega, kes jagavad meie mõtteviisi.

Oleme juba teinud esimesed sammud selle poole, et viia oma keskkonnamõju nulli. Kuid püüame tulemuste parandamiseks pidevalt leida uusi viise. Oleme veendunud, et selleks tuleb võtta omaks ringmajanduse põhimõtetest lähtuv mõtteviis, mis aitab meil hoida oma tooteid ja materjale pidevas ringluses.

Linnad pakuvad suurepärast võimalust tulla võitjaks võitluses nii kliimamuutuste kui ka 2. düüpi diabeediga. Mõlemaid iseloomustavad sarnased inimkäitumise jooned, mis süvendavad globaalset soojenemist ja suurendavad diabeedi esinemissagedust.

Teeme praegu koostööd partneritega 25 suurlinnas maailma eri nurkades, et edendada haiguste ennetust harivate algatuste ja kohapealsete sekkumiste abil.

Need koostööprojektid kuuluvad meie programmi „Cities Changing Diabetes“. Alates 2015. aastast on viimane kujunenud iseseisvaks ühiskondlikuks liikumiseks, millesse on kaasatud hulk sidusrühmi – kõige selle eesmärk on võidelda 2. tüüpi diabeedist tingitud süvenevate probleemidega ja muuta meie elukeskkonda tervislikumaks.

Lugege lähemalt, mida me teeme linnades tervise ja heaolu parandamiseks.