On mitu põhjust, miks kroonilised haigused, näiteks 2. tüüpi diabeet ja rasvumus, on olnud aastakümneid tõusuteel. Mõned neist on ohutegurid, mida pole võimalik vältida, näiteks pärilikkus ja lihtne tõsiasi, et praegusajal on inimeste eluiga pikem.

Kui selles suhtes midagi ette ei võeta, on tagajärjeks veelgi rohkemate inimeste kannatused ja suuremad tervishoiukulutused. Meie kliendid on riikide tervishoiusüsteemid ja inimesed, kes kasutavad meie ravimeid. Kui me ei tee midagi krooniliste haiguste ennetamiseks, ei hoia me au sees oma ettevõtte väärtusi ega pinguta säästva äritegevuse nimel.

Ent on valdkondi, kus võib olla kasu just ennetustegevustest. Süvenev linnastumine, sotsiaal-majanduslik ebavõrdsus, väheliikuvam eluviis ja kehvem toitumine. Need tegurid, mis esinevad sageli koosmõjus, on peamised põhjused, miks üha enamatel inimestel diagnoositakse 2. tüüpi diabeet ja rasvumus.

Me soovime tasandada 2. tüüpi diabeedi ja rasvumuse kasvukõverat. Pole kahtlustki, et ennetusel on selles keskne osa.

Lugege lähemalt, mida püüame ära teha krooniliste haiguste ennetamiseks.

Olles diabeediravi valdkonnas silmapaistval kohal, on ühelt poolt meie kohustus hoolitseda inimeste tervise eest ja teisalt on meie äritegevuse huvides säilenõtked tervishoiusüsteemid, mis saavad diabeetikutele lubada meie uuenduslikke lahendusi. Et võidelda 2. tüüpi diabeedi ja rasvumuse kasvava esinemissagedusega, oleme võtnud samme nende haiguste peatamiseks eos. Oleme praegu keskendunud kahele mõjupunktile – linnakeskkonna tervislikkus ning laste ülekaalulisus ja rasvumus.

Kaks kolmandikku 2. tüüpi diabeeti põdevatest inimestest elab linnades. Linnakeskkond on projekteeritud, ehitatud ja toimib meie kunagisest elukeskkonnast täiesti erineval viisil ning suurendab mõnel juhul meie vastuvõtlikkust paljudele tõsistele kroonilistele haigustele.

Juhime rohkem kui 50 linnas üle maailma tähelepanu tõsistele kroonilistele haigustele kui linnakeskkonnas levinud terviseprobleemidele. Teeme koostööd rahvusvaheliste partneritega uurimistegevuse tõhustamiseks ja poliitikakujundamise suunamiseks, et töötada välja sekkumisi, millest on krooniliste haiguste vastu võitlemise rindejoonel tõepoolest kasu.

Lugege lähemalt minnes selleks "Cities for Better Health" kodulehele (inglise keeles).

Kogu maailmas on 40 miljonit ülekaalulist alla viieaastast last, keda ohustab varase algusega 2. tüüpi diabeet ja kelle kehakaal soodustab tugevasti hilisemat rasvumust täiskasvanueas.

Samuti võib see takistada neil nautimast elu täiel rinnal ja saavutamast oma täit potentsiaali. Ülekaalulisus võib soodustada häbimärgistamist, kehva sotsialiseerumist ja emotsionaalseid raskusi ning mõnel juhul madalat haridustaset.

Me pingutame koos UNICEF-iga laste ülekaalulisuse ja rasvumuse ennetamiseks. Oma koostöös, mis toimub eelkõige Mehhikos ja Colombias, kuid on ka laiema piirkondliku ja rahvusvahelise haardega, püüdleme eelkõige sisulise nihke poole – ülekaalulisuse ja rasvumuse ennetuses peaks raskuskeskme viima üksikisikute vastutuselt vajadusele teha muudatusi rasvumust soodustavas keskkonnas.

Oleme veendunud, et praeguses muutuvas maailmas on igal lapsel õigus kasvada üles heades oludes ja jõuda oma täieliku potentsiaalini.

Minge UNICEF-i veebilehele, et lugeda lähemalt, milliseid pingutusi tehakse maailmas laste olukorra parandamiseks.