Miks jäävad tervishoiuteenused nii paljudele inimestele kättesaamatuks?

Miljonitel inimestel, kes põevad diabeeti ja haruldasi verehaigusi, ei ole võimalik saada elupäästvaid ravimeid, mida nad vajavad. Vahel on need liiga kallid või on sõit, mis tuleb võtta ette arsti vastuvõtule jõudmiseks või retsepti saamiseks, väga pikk ja tähendab sissetulekust ilma jäämist.

Äärmuslikes tingimustes pole ühtegi arsti, kelle poole pöörduda, tervisekeskust, kust abi saada, või on apteegiletid ravimitest tühjad.

Karm tegelikkus on see, et tänapäeval saab ravi vaid murdosa haigetest – seepärast tuleb meil kõrvaldada see lõhe, et inimestele oleks tagatud juurdepääs taskukohastele ravimitele, mida toodame, ja arstiabile, mida nad vajavad.

Takistused sellel teel on keerukad ja erinevad riigiti, kuid teame omast kogemusest, et muutused on võimalikud.

Meie kaugeleulatuv eesmärk on teha meie pakutavad ravimid kättesaadavaks võimalikult paljudele inimestele, kes põevad diabeeti, haruldasi vere- ja endokriinsüsteemi haiguseid, ning tagada seejuures, et need oleksid igasugustes oludes taskukohased.

Kuigi 1. tüüpi diabeeti põdevate laste kohta leidub vähe avalikke terviseandmeid, on julm reaalsus see, et paljudes maailma vaesemates riikides elavad vaid vähesed neist piisavalt kaua, et teave nende kohta jõuaks registritesse.

Kahesaja kaheksas kliinikus, mis asuvad neljateistkümnes väikse ja keskmise sissetulekuga riigis, on tänu meie programmile „Changing Diabetes® in Children“ tagatud arstiabi ja elupäästev insuliin lastele, kellel on 1. tüüpi diabeet. Praeguseks saab selle raames arstiabi, insuliini ja meditsiinitarvikuid 26 000 last. Meie järgmine suur eesmärk on laiendada programmi haardeulatust 2030. aastaks 100 000 lapseni.

Ülaltoodud videos saate tuttavaks 1. tüüpi  diabeeti põdeva Bilguissaga Guineast. Bilguissa kuulub laste ja noorte täiskasvanute uude põlvkonda, kes põeb Guineas 1. tüüpi  diabeeti. Tänu programmi „Changing Diabetes® in Children“ arstide ja õdede toetusele on temast praeguseks saanud oma kogukonna tasakaalukas juht, kes vaatab lootusrikkalt tulevikku, suudab hästi oma diabeeti kontrolli all hoida ning suunab ja innustab nooremaid kaaslasi.

Pöörame väikse ja keskmise sissetulekuga riikides erilist tähelepanu kõige ebasoodsamas olukorras diabeedihaigetele. Enam kui kahes kolmandikus riikides, kus tegutseme, oleme seadnud sisse taskukohasuse ja kättesaadavuse programmid abivajajate aitamiseks.

Nende programmide eesmärk on leida vastused keerulistele küsimustele, millest mõned on toodud allpool:

  • Kuidas kaasata rohkem patsiente kättesaadavuse tagamise programmidesse?
  • Kuidas töötada välja insuliine, mis ei vaja jahutamist ja mida saab seega transportida kaugemale?
  • Kuidas lihtsustada ravimite tarneahelat hindade vähendamiseks?

Näeme neile küsimustele vastuste leidmiseks palju vaeva, et teha insuliin kõigile kättesaadavaks. Lugege lähemalt meie eesmärgist tagada juurdepääs taskukohasele diabeediravile.

Oleme kindlalt otsustanud hoida oma tootevalikus odavat insuliini, toota ka edaspidi humaaninsuliini ja tagada, et see oleks ka tulevate aastate jooksul kättesaadav. Meie kindel eesmärk on teha insuliin kõigile kättesaadavaks.

Vähendame oma uue diabeedivõitluse strateegia raames insuliini maksimumhinda väikese ja keskmise sissetulekuga riikides ning pingutame samal ajal, et laiendada taskukohasust tagavate programmide haardeulatust USA-s ja mujal maailmas.

Insuliini taskukohasuse tagamine väikese ja keskmise sissetulekuga riikides

2001. aastal tulime välja murrangulise algatusega vähendada humaaninsuliini hinda iseäranis kehvade oludega riikides. Praeguseks osaleb selles algatuses 76 riiki, kus elab kolmandik maailma diabeedihaigetest, aga ka valitud humanitaarorganisatsioonid.

Põhimõtted, millest me selle eesmärgi poole püüeldes lähtume, on toodud allpool:

  • Olla ka edaspidi üks maailma suuremaid odava humaaninsuliini tarnijaid.
  • Garanteerida, et teeme ka edaspidi odava humaaninsuliini kättesaadavaks maailma vaesemates piirkondades, sh vähem arenenud riikides (ÜRO määratluse järgi), teistes väikese sissetulekuga riikides (Maailmapanga määratluse järgi) ja keskmise sissetulekuga riikides, kus suur osa elanikkonnast on väikse sissetulekuga ja neile pole tagatud piisav tervishoid, aga ka valitud humanitaarorganisatsioonidele, kes tegutsevad üleilmselt.
  • Tagada, et humaaninsuliini viaali hind ei oleks kõrgem kui 3 USA dollarit.
  • Tegeleda probleemidega insuliini tarneahelas ja tervishoiusüsteemide suutlikkuses, mille tõttu ei jõua odav insuliin sageli kõige ebasoodsamas olukorras inimesteni.

Osa Novo Nordiski panusest arstiabi kättesaadavuse tagamisse moodustab meie pikaajaline rahaline toetus rahvusvahelisele diabeedifondile.

Novo Nordisk asutas 2002. aastal rahvusvahelise diabeedifondi sõltumatu sihtasutusena, mis on pühendatud diabeedi ennetusele ja ravile arengumaades. Fond toetab sõltumatuid koostööalgatusi ja toimib hooandjana, mis aitab teistel selles vallas rohkem korda saata.

Oleme võtnud kohustuse panustada fondi 277 miljonit USA dollarit (1,69 miljardit Taani krooni) kuni 2024. aastani.

Tutvuge lähemalt rahvusvahelise diabeedifondiga (lisateave inglise keeles).

Mõnes riigis ei ole hemofiiliaga inimestel lubatud vajalikke ravimeid kodus hoida ja see võib teha ravi väga raskesti kättesaadavaks. Näiteks COVID-19-st tingitud kriisi tõttu ei saanud paljud haiged käia ravi saamiseks haiglas.

Kui verehaigustega inimesed satuvad sellisesse olukorda, teeme koostööd kohalike tervishoiuasutuste ja partnerorganisatsioonidega, et pakkuda rahalist tuge ravimite ning ravivahendite kojutoomiseks.

Et hoida suhted selged ja läbipaistvad, on meie algatused välja töötatud koostöös poliitikakujundajatega, kes tegelevad abiteenustega haigete koolitamiseks ning ravimite kättetoimetamiseks ja säilitamiseks.

Lugege lähemalt meie fondist, mis aitab teha arstiabi hemofiiliaga inimestele paremini kättesaadavaks.

Novo Nordiski hemofiiliafond on toetusi jagav mittetulundusorganisatsioon, mille eesmärk on parandada hemofiiliat ja sellega seotud veritsushäireid põdevate inimeste juurdepääsu ravile arengumaades ning tärkava turumajandusega riikides.

Hemofiilia on pärilik veritsushäire, mida esineb ühel inimesel 10 000-st. Kuna kolm neljandikku hemofiiliaga inimestest elab arenguriikides, on tungiv vajadus tagada, et neile oleks kättesaadavad võimalused diagnoosimiseks ja pädevaks arstiabiks.

Lugege lähemalt Novo Nordiski hemofiiliafondist (lisateave inglise keeles).