1. tüüpi diabeet on elukestev haigus, mis vähendab organismi võimet muuta glükoosi energiaks. Enamasti avaldub 1. tüüpi diabeet varakult ja diagnoositakse lapsepõlves.

Haiguse vallandab see, kui immuunsüsteem ründab pankreaserakke, mis toodavad insuliini ehk hormooni, mis aitab rakkude tarbeks muuta glükoosi energiaks. 1. tüüpi diabeeti põdevad inimesed ei jääks ilma igapäevaste insuliinisüstideta ellu.

Lähtudes pea sajandipikkusest kogemusest diabeedi ravivõimaluste väljatöötamisel, liiguvad meie teadlased uurimisvaldkonna esirinnas, et vähendada näiteks insuliinisüstide arvu, mis on vajalikud tõhusa glükeemilise kontrolli tagamiseks ja madala veresuhkru (hüpoglükeemia) juhtude ärahoidmiseks.

Meie lõppeesmärk on leida viis 1. tüüpi diabeedi väljaravimiseks. Teeme teadustööd regeneratiivse meditsiini valdkonnas, näiteks ravis tüvirakkudega, mis võib ühel päeval aidata täielikult alistada 1. tüüpi diabeedi.

Vere glükoosisisalduse normis hoidmine aitab ennetada tüsistuste teket. Samuti kaitseb see 1. tüüpi diabeeti põdevaid inimesi hüpoglükeemiate eest.

Insuliinravi eesmärk on tekitada insuliinivastus, mis sarnaneb nii palju kui võimalik terve inimese organismi insuliinivastusega. See aitab 1. tüüpi diabeeti põdevatel inimestel hoida vere glükoosisisaldus normis.

Mida suuremal määral suudab insuliinravi tekitada vastuse, mis sarnaneb organismi loomuliku vastusega, seda paremini hoiab see vere glükoosisisaldust tasakaalus.

Insuliinravi on palju edasi arenenud ja iga edusamm viib meid lähemale organismi loomupärase insuliinivastuse veelgi paremale matkimisele. Kõige tähtsam on aga see, et sellised edusammud aitavad 1. tüüpi diabeeti põdevatel inimestel vältida teatud ebamugavusi, mida selle haiguse ravimine ja sellega elamine põhjustab.

Üks meie silmapaistvaid eesmärke on töötada välja „nutikad insuliinid“, mis kõrvaldaksid täielikult hüpoglükeemia ohu. See oleks 1. tüüpi diabeedi ravis tõeline läbimurre. Hüpoglükeemia ennetamine on meie ja paljude partnerite ühine siht diabeediuuringute valdkonnas ja me teeme selle saavutamiseks nendega tihedat koostööd.

Oleme teinud suuri edusamme püüdlustes leida moodus 1. tüüpi diabeedi välja ravimiseks.

Koos väljapaistvate ülikoolide uurimisasutustega kogu maailmas oleme suutnud muuta tüvirakud glükoositundlikeks ja insuliini eritavateks beetarakkudeks – need ei erine millegi poolest rakkudest, mida toodab terve inimese pankreas. Loomkatsetes on muundatud tüvirakud suutnud hiirtel edukalt välja ravida 1. tüüpi diabeedi.

Oleme teinud suuri edusamme ja jätkame tööd veel lahendamata probleemide kallal. Õnneks pole me üksi. Teadusringkondades pakub meile tuge tüvirakkude uuringutega tegelev tugev võrgustik, mis laieneb iga päevaga.

On kõigest aja küsimus, millal sünnib sellisest koostööst lahendus, mis tõotab miljonitele inimestele vabadust 1. tüüpi diabeedist.

Insuliinravi peaks olema nii lihtne kui võimalik ja see ongi alati olnud üks meie põhieesmärke. Alates tõhusamast ravist kuni digilahendusteni pingutame selleks, et kergendada kroonilisi haigusi põdevate inimeste koormat ja rahuldada miljonite 1. tüüpi diabeediga elavate inimeste vajadusi.

Seoses 1. tüüpi diabeediga teeme teadustööd alltoodud valdkondades.

  • Glükoositundlikud insuliinid
  • Võrguühendusega seadmed insuliini manustamiseks
  • Tervistav ravi tüvirakkudega

Ühendades kroonilisi haigusi põdevate inimeste hääle teaduslike eriteadmiste ja tehnoloogiliste oskustega, suudame ka edaspidi töötada välja ning täiustada uuenduslikke insuliine ja manustamissüsteeme.